ZDB Rogowo

O firmie

Historia przedsiębiorstwa sięga 01 stycznia 1952r. kiedy to powstał Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych będący jednostką administracji państwowej. Zadaniem powstałego REDP była budowa i utrzymanie dróg publicznych. Na przestrzeni lat przeprowadzono szereg reorganizacji drogownictwa zmieniając nazwy jednostek drogowych, ich teren działania, system finansowania i zarządzania. Równo 40 lat od rozpoczęcia działalności REDP, 01 stycznia 1992 roku z ówczesnego Rejonu Dróg Publicznych w Lipnie wydzielony został Zarząd Dróg jako jednostka budżetowa, a pozostałą część przekształcono w Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 8, bezpośrednio podległe Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.

PRD przejęło, jako następca prawny, wszystkie składniki majątkowe byłego Rejonu Dróg Publicznych za wyjątkiem części utrzymaniowej. W latach 1992-1998 PRD w Lipnie jako państwowe samofinansujące się przedsiębiorstwo przystosowało majątek zakładu do przekształceń własnościowych. W dniu 25 września 1998 r zawiązana została Spółka pracownicza pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Lipnie, którą wpisano do Rejestru Handlowego w Sądzie Rejonowym we Włocławku. Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 02.02.1999r. Spółka przejęła w leasing majątek Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Lipnie jako zespół składników materialnych i niematerialnych. Spółka kontynuuje działalność w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg, usług sprzętowo-transportowych oraz handlu paliwami.     Ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie w połączeniu ze stałym rozwojem technologicznym i kadrowym powoduje, iż Przedsiębiorstwo posiada ugruntowaną pozycję na rynku firm drogowych nie tylko w województwie Kujawsko-Pomorskim ale także poza jego granicami.

Polityka jakości

Polityką Przedsiębiorstwa PRD Sp. z o.o. jest spełnienie potrzeb i oczekiwań klientów w zakresie produkcji i świadczenia usług polegających na budowie, remontach, utrzymaniu dróg i obiektów mostowych oraz produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych i kruszyw o najwyższym i powtarzalnym poziomie jakości, respektując przepisy prawne i inne specyficzne wymagania w zakresie jakości. Aby to osiągnąć dążymy do utrzymania jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług tak, aby nasza firma kojarzyła się wszystkim klientom z doświadczeniem, fachową obsługą, wiarygodnością i stabilnością.

Powyższą ideę głównie realizujemy poprzez:

• Bezwzględne wypełnienie wymagań norm wyrobów,
• Stosowanie materiałów od dostawców, którzy spełniają wymagania jakościowe,
• Realizację usług i produkcji przez doświadczonych i kompetentnych pracowników,
• Stosowanie skutecznych technologii produkcji,
• Ciągłe poszerzenie kwalifikacji, wiedzy i świadomości pracowników w zakresie obowiązujących wymagań.
• Zapewnienie niezbędnych zasobów i środków do stosowania powyższych deklaracji.

Wyznacz trasę dojazdu

Zapraszamy do korzystania z naszej stacji Paliw

Ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno
telefon: 54 287 32 61 do 62 wew. 41
e-mail: marcin.bonowicz@prdlipno.pl

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.